02 850 50 52

Управление на имоти

Управление на имоти

3361 1

Какво включва услугата Управление на недвижими имоти

При сключване на договор за управление на недвижим имот ние Ви предлагаме:

1.    Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота

2.    Осигуряването на най-подходящите наематели

3.    Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем

4.    Съхранение и превеждане на суми по месечния наем

5.    Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите

6.    Регулярна проверка за състоянието на имота

7.    Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя

8.    Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост

9.    Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)

10. Отчет за дейността по управление на имота

11. Почистване на имота след напускането на наемателя и подготовката му за следващия наемател.

ПРОИМОТИ предлага като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота.

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

ПРОИМОТИ ЕООД поема писмени гаранции за:

1.     Състоянието на имота

2.     Липса на консумативни задължения

3.     Плащане към домоуправителя на етажната собственост

4.     Плащане на наема към собственика в тридневен срок след получаването му от наемателя

5.     Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели

6.     Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка

7.     Инспекции на имота