Посредничество при отдаване или наемане на недвижим имот

Отдаване на имот под наем

 • Първоначална консултация
 • Правни консултации и контрол на сделката
 • Гъвкавост и съобразяване с Вашия график
 • Почистване и привеждане на имота в подходящ вид при необходимост
 • Професионално заснемане на имота и изготвяне на рекламна презентация. Промотиране, чрез различни канали за достигане до максимален брой потенциални наематели
 • Възможност за провеждане на огледи без ангажимент от Ваша страна
 • Класификация на потенциални наематели с подходящ профил
 • Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри
 • Последваща помощ и консултации при взаимоотношенията с наемателите

Наемане на имот

 • Първоначална консултация
 • Обективно представяне на актуалния пазар
 • Изготвяне и предлагане на оферти, изцяло съобразени с параметрите на Вашето търсене
 • Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри
 • Последваща помощ и консултации при взаимоотношенията с наемодателите

Ние сме тук, за да ви подкрепим и улесним във всяка сделка с недвижими имоти.