Посредничество при продажба или покупка на недвижим имот

Продажба на недвижим имот

 • Първоначална консултация;
 • Структуриране процеса на продажба, съобразен с Вашите изисквания и възможности
 • Почистване и привеждане на имота в подходящ вид;
 • Професионално заснемане на имота и изготвяне на рекламна презентация.
 • Промотиране, чрез различни канали за достигане до максимален брой потенциални купувачи;
 • Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
 • Правни консултации и контрол на сделката;
 • Помощ и/или представителство пред всички институции и лица включени в процеса на сделката

Покупка на недвижим имот

 • Първоначална консултация;
 • Правни консултации и контрол на сделката;
 • Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
 • Финансови консултации при сделки с инвестиционни цели или за лични нужди;
 • Помощ при договарянето на кредитиране с нашите банки партньори;
 • Помощ и/или представителство пред всички институции и лица включени в процеса на сделката
 • Транспортиране на мебелировка и вещи

Ние сме тук, за да ви подкрепим и улесним във всяка сделка с недвижими имоти.