Какво представлява услугата
“Управление на недвижим имот”

Управление на имоти

Замества ангажиментите на наемодателите в целия процес по отдаването на недвижим имот под наем и последващите задължения по събиране и контрол.

За кого е предназначена услугата.

За собственици на недвижими имоти, които искат отдаването под наем на имот да бъде доход от инвестиция, а не доход от работа.

Какво е включено в цената на услугата и какви са нашите ангажименти

Нашите задължения

 • Намиране на нови наематели
 • Правно, административно и документално обезпечаване на сделката за наем
 • Текущ контрол на наемателите за стриктно спазване условията по договора
 • Събиране на дължимия наем, битови сметки и обезпечителни суми
 • Плащане в срок на всички битови сметки и такси за общите части
 • Почистване и ремонт на имота за наша сметка, в случай на причинени от наемателите щети
 • Гарантирано плащане на наема към собственика до 10-о число на месеца, за който се отнася

Вашите ангажименти

 • Да ни упълномощите да отдаваме имота Ви под наем

Какъв доход ще получавате

Проимоти е агенция фокусирана върху сделки за недвижими имоти в София. Активни на пазара на имоти, ние не ползваме външни брокерски услуги за отдаването на имота Ви под наем. В същото време това ни позволява да следим пазара „отвътре“. По този начин постигаме нашата цел – да отдадем имота Ви под наем при най-изгодни условия, които пазарът позволява, текущо да го актуализираме и да постигаме максимална заетост.

В зависимост от Вашето инвестиционно настроение и предпочитание, може да изберете един от следните два варианта

Вариант 1

Плаващ доход

Получавате доход за периода, през който сме отдали имота под наем. Доходът Ви е в размер на наемната цена.

 • Нашата статистика показва, че периодът на заетост е средно 11.5 месеца в годината*.

Колко струва услугата

 • Kомисионата е в размер на 9.6 % от наема.

Вариант 2

Фиксиран доход

Получавате фиксиран, предварително договорен с нас доход, за целия период на ползване на услугата, независимо дали имотът е отдаден под наем или не.

 • Наемът, разбира се, зависи и от вида на имота, неговото състояние и местоположение.

Колко струва услугата

 • Kомисионата е разликата между постигнатата от нас доходност, чрез отдаване на имота под наем и договорения с Вас фиксиран доход.

Вашите предимства

 • Намиране на нови наематели
 • Правно, административно и документално обезпечаване на сделката за наем
 • Текущ контрол на наемателите за стриктно спазване условията по договора
 • Събиране на дължимия наем, битови сметки и обезпечителни суми
 • Плащане в срок на всички битови сметки и такси за общите части
 • Почистване и ремонт на имота за наша сметка, в случай на причинени от наемателите щети
 • Гарантирано плащане на наема към собственика до 10-о число на месеца, за който се отнася

Свържете се с нас за допълнителна информация и въпроси!

Ние сме тук, за да ви подкрепим и улесним във всяка сделка с недвижими имоти.