02 850 50 52

Управление на имоти

3361 1

Какво представлява услугата Управление на недвижими имоти

Замества ангажиментите на наемодателите в целия процес по отдаването на недвижим имот под наем и последващите задължения по събиране и контрол.

 

За кого е предназначена услугата

За собственици на недвижими имоти, които искат отдаването под наем на имот да бъде доход от инвестиция, а не доход от работа.

 

Какво е включено в цената на услугата и какви са нашите ангажименти

·         Намиране на нови наематели.

·         Правно, административно и документално обезпечаване на сделката за наем.

·         Текущ контрол на наемателите за стриктно спазване условията по договора.

·         Събиране на дължимия наем, битови сметки и обезпечителни суми.

·         Плащане в срок на всички битови сметки и такси за общите части.

·         Почистване и ремонт на имота за наша сметка, в случай на причинени от наемателите щети.

·         Гарантирано плащане на наема към собственика до 10-о число на месеца, за който се отнася.

 

Какви са Вашите ангажименти

·         Да ни упълномощите да отдаваме имота Ви под наем.

 

Какъв доход ще получавате

Проимоти е агенция фокусирана върху сделки за недвижими имоти в София. Активни на пазара на имоти, ние не ползваме външни брокерски услуги за отдаването на имота Ви под наем. В същото време това ни позволява да следим пазара „отвътре“. По този начин постигаме нашата цел – да отдадем имота Ви под наем при най-изгодни условия, които пазарът позволява, текущо да го актуализираме и да постигаме максимална заетост.

В зависимост от Вашето инвестиционно настроение и предпочитание, може да изберете един от следните два варианта:

1.       Вариант „Плаващ доход“ - получавате доход за периода, през който сме отдали имота под наем. Доходът Ви е в размер на наемната цена.

Нашата статистика показва, че периодът на заетост е средно 11.5 месеца в годината*.

 2.       Вариант „Фиксиран доход“ получавате фиксиран, предварително договорен с нас доход, за целия период на ползване на услугата, независимо дали имотът е отдаден под наем или не.

 Наемът, разбира се, зависи и от вида на имота, неговото състояние и местоположение.

 

Колко струва услугата

1.       Вариант „Плаващ доход“ – комисионата е в размер на 9.6 % от наема.

2.       Вариант „Фиксиран доход“ – комисионата е разликата между постигнатата от нас доходност, чрез отдаване на имота под наем и договорения с Вас фиксиран доход.


В резюме, предимствата за Вас

·         Без брокерски комисионни при отдаване на имота под наем.

·         Без досадни огледи и излишни позвънявания от агенции за недвижими имоти.

·         Без неприятна комуникация и подканване на наемателите за плащане на дължимите наем и сметки.

·         Без риск от нанесени щети на имота, мебелите и бялата техника.

·         Без натрупани плащания за битови сметки и входни такси.

·         Гарантирано получавате наема до 10-о число на месеца, независимо дали наемателят е платил или не.

·         Увеличаване на дохода Ви от наем със средно 1.2 %*

 

Свържете се с нас за допълнителна информация и въпроси на:

Телефон: 02 850 50 52; 0877 64 06 66

Email: office@proimoti.bg

FB: facebook.com/proimoti

 

Или ни посетете в офиса на адрес: гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл. 22, офис 2Г----------------------------------------------------------------------- 

*Вътрешнофирмена статистическа информация, която отчита брокерските комисиони, загубите от неплатени наеми, битови сметки и нанесени шети по имотите и мебелировката, както и комисионата за управление, предмет на настоящата услуга.