02 850 50 52

Услуги


Посредничество при продажба на недвижим имот

- Първоначална консултация;
- Структуриране процеса на продажба, съобразен с Вашите изисквания и възможности
- Почистване и привеждане на имота в подходящ вид;
- Професионално заснемане на имота и изготвяне на рекламна презентация. Промотиране, чрез различни канали за достигане до максимален брой потенциални купувачи;
- Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
- Правни консултации и контрол на сделката;
- Помощ и/или представителство пред всички институции и лица включени в процеса на сделкатаПосредничество при покупка на недвижим имот

- Първоначална консултация;
- Правни консултации и контрол на сделката;
- Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
- Финансови консултации при сделки с инвестиционни цели или за лични нужди;
- Помощ при договарянето на кредитиране с нашите банки партньори;
- Помощ и/или представителство пред всички институции и лица включени в процеса на сделката
- Транспортиране на мебелировка и вещи;Посредничество при отдаване на имот под наем

- Първоначална консултация;
- Правни консултации и контрол на сделката;
- Гъвкавост и съобразяване с Вашия график;
- Почистване и привеждане на имота в подходящ вид при необходимост;
- Професионално заснемане на имота и изготвяне на рекламна презентация. Промотиране, чрез различни канали за достигане до максимален брой потенциални наематели;
- Възможност за провеждане на огледи без ангажимент от Ваша страна;
- Класификация на потенциални наематели с подходящ профил;
- Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
- Последваща помощ и консултации при взаимоотношенията с наемателите;
- Едногодишен гаранционен период на предлаганата услуга;Посредничество при наемане на имот

- Първоначална консултация;
- Обективно представяне на актуалния пазар;
- Изготвяне и предлагане на оферти, изцяло съобразени с параметрите на Вашето търсене;
- Посредничество при договаряне условията на сделката, с цел постигане на най-добри параметри;
- Последваща помощ и консултации при взаимоотношенията с наемодателите.Управление на имоти
Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване на имот под наем. Предназначена за собственици на имоти, които търсят инвестиция, а не работа.

Нашето предложение към Вас включва, но не само:
- Избор на инвестиционен профил – фиксирана или плаваща доходност ;
- Данъчна оптимизация и поемане на формалностите ;
- Получаване на наема в срок;
- Без загуби от щети по имота и обзавеждането;
- Без неплатени битови сметки;
- Без ангажименти за текуща комуникация с наемателите;
- Без разходи за комисионни при отдаване на имота под наем.